Ekspertiz

Gayrimenkul değerlemesi konusunda tecrübeli ve eğitimli uzman kadro

Gayrimenkul değerlemesi konusunda tecrübeli ve eğitimli uzman kadro ile Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışında gayrimenkul değerleme hizmeti verilmektedir.

LİDEBİR – Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği’nin kurucu üyelerinden olan şirketimizdeki mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, uçak mühendisi, ekonomist, işletmeci vasıflarına sahip, şirket bünyesinde ve sözleşmeli olarak hizmet alınan Değerleme Uzmanları; aynı zamanda TDUB ( TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ ) üyesidir.

Değerleme hizmetinde IVS International Valuation Standards ( Uluslar arası Değerleme Standartları ) ve EVS European Valuation Standards ( Avrupa Değerleme Standartları ) kriterlerine uyulmaktadır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun ( SPK ) Seri III-62.3 sayılı tebliği uyarınca “Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri“ listesinde, “Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar” listesinde ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı uyarınca “Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar” listesinde yer almakta olup, Değerleme Uzmanları; SPK ( T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ) lisansına sahiptir.