Öne Çıkan Hizmetlerimiz

Bankalar Departmanı

Firmamızın bankalar departmanı, “Bankaların Kredi Değerlemelerine yönelik değerleme hizmeti” vermekte olan departmanıdır. Türkiye genel...

Kentsel Dönüşüm - Proje Değerleme

Reel Gayrimenkul Değerleme ülkemizde son dönemde ön sıralarda yer alan çalışmaların hedeflerini finansal olarak uygulanabilir politika...

Fizibilite Çalışmaları

Fizibilite çalışmaları diğer bir deyişle fizibilite etüdü, yasal, fiziki ve finansal olarak uygulanabilir bir projenin karlılığını, yap...

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Alınması Aşamasında Değer Tespiti

19 Eylül 2018 Tarih 30540 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 106 sayılı karara göre Türkiye’de...

Kira Bedeli Tespiti

Pazar kira bedeli, taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı ar...

Özel Raporlama ve Araştırma

Müşteri talebi doğrultusunda nitelikli gayrimenkullerin değerlemesi, gayrimenkullerin danışmanlığına yönelik raporların hazırlanması...

İmar Barışı

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici Madde 16 (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.) ile halk arasında “İmar Barışı” olarak...

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Şirketimizce, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevesinde...

Menkul Değerleme (Makine, Araç vb.)

Makine, teçhizat, gemi, uçak, araç vb. her türlü taşınabilir varlıkları kapsayan menkul değerleme, taşınabilir özelliğe sahip olan...