Kentsel Dönüşüm - Proje Değerleme

Reel Gayrimenkul Değerleme ülkemizde son dönemde ön sıralarda yer alan çalışmaların hedeflerini finansal olarak uygulanabilir politika, strateji ve çözümlere dönüştürerek deneyimi ile söz konusu projelere katkı sağlamaktadır.  Başta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere yerel yönetimlerce de yürütülen kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinde, proje alanına ait teknik verilerin (harita, plan, jeolojik etüd vb.) sağlanması, hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların (arsa, yapı, müştemilat, vb.) tespiti ve değerlemesi konularında hizmet vermektedir.

31 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli ilan edilen yapı ya da alanlara ait değerleme çalışmaları tarafımızca yapılmaktadır.

 

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda tarafımızca yapılan çalışmalar;

  • Taşınmazın mevcut durumunun tespiti
  • Arsa payı değerinin tespiti
  • Yasal ve mevcut durum şerefiyelendirme ve değerlemesi
  • Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek olan yeni yapıda öngörülen dağılımın yapılmasıdır.

 

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli alanlarda tarafımızca yapılan çalışmalar;

  • Hak sahipliliği & katılım payı tespit raporu
  • Şerefiye ve değerleme raporu
  • Paylaşım ve eşleştirme raporu (hak sahipleri ve müteahhit arasındaki paylaşım ve eşleştirme)
  • En etkin ve verimli kullanım etüd raporunun hazırlanmasıdır.

 

Proje değerlemesi, projelendirilmiş bir gayrimenkulün içinde bulunduğu pazar, beklentiler, fırsatlar, tehditler, pazarlama gücü ve stratejisi, reklam kabiliyeti gibi unsurların incelenerek yaklaşık maliyetinin ve gelirinin hesaplanmasıdır. Reel Değerleme tüm bu kriterler dahilinde projenin net bugünkü değerini yatırımcıya sunmaktadır.

Değerleme Talep Formu

Değerlendirme formunu doldurun mülkünüzün değerlemesini en iyi şekilde yapalım.