Kira Bedeli Tespiti

Pazar kira bedeli, taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilerek ve basiretli bir şekilde, zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları çerçevesinde değerleme tarihi itibarıyla kiralanması sonucu elde edilecek fayda için tahmin edilen tutardır. (Harun Tanrıvermiş, Gayrimenkul Değerleme Esasları, 2017).

 

Kira bedeli tespiti gayrimenkulün resmi belgelerinin, yasal ve mevcut durumunun incelenerek, müşteri talebi doğrultusunda yasal ve ya mevcut durumuna bağlı aylık ve ya yıllık kira bedelinin tespit edilmesidir.

Değerleme Talep Formu

Değerlendirme formunu doldurun mülkünüzün değerlemesini en iyi şekilde yapalım.