Menkul Değerleme (Makine, Araç vb.)

Makine, teçhizat, gemi, uçak, araç ve benzeri varlıkları konu edinen menkul değerleme, taşınabilir özelliğe sahip olan, ekonomik değeri bulunan ve paraya çevrilebilen malların değerlemesini kapsamaktadır.

Makine ve Endüstri Mühendisleri’nden oluşan profesyonel ekip, makine parklarının değer tespiti çalışmalarında yer almakta ve uzmanlıkları paralelinde tesislerde inceleme yapmaktadır. Bu aşamada uzmanlarımız sanayi tesisini oluşturan ekipmanları cins, adet, çeşit, güncel durum, ekonomik ve teknolojik yıpranmaları, kapasitesi, teknolojisi ve fatura kayıtlarına göre piyasa değerlerini tespit etmektedir.

Reel Değerleme olarak aşağıda belirtilen hizmetler kapsamında uzun yıllardır hizmet vermekteyiz.

Makine ve Ekipman Değerleme Alanında Reel Değerleme Olarak Sunduğumuz Hizmetler

Yüzer enerji santralleri, gemi, yat ve kotra değerlemesi,

Fabrika ve imalathanelerin makine ve ekipmanlarının değerlemesi,

Çimento santrallerinin/tesislerinin değerlemesi,

Sanayi tesislerinin makine parklarının değerlemesi,

Otel ekipmanlarının değerlemesi,

Akaryakıt istasyonlarının ekipmanlarının değerlemesi,

RES – Rüzgar Enerjisi Santrallerinin değerlemesi,

HES – Hidro Elektrik Santrallerinin değerlemesi.

Değerleme Talep Formu

Değerlendirme formunu doldurun mülkünüzün değerlemesini en iyi şekilde yapalım.