Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Şirketimizce, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevesinde Bağımsız Denetim kapsamında gayrimenkul ve menkullerin değerlemesi yapılmaktadır.  Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi olan işletmeler, 2005 yılından itibaren Sermayen Piyasası Kurulu’nun Seri Seri XI No 25 Tebliği çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun finansal tablolar düzenlemektedir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın ülkemize uyarlanmış hali olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 2005 yılında Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları;

1.Gerçeğe uygun değeri tanımlar,

2.Gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin çerçeveyi tek bir Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda düzenler ve

3.Gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin açıklamaları belirler.

Gerçeğe uygun değer işletmeye özgü bir ölçüm olmayıp, piyasa bazlı bir ölçümdür. Bazı varlıklar ve borçlar için gözlemlenebilir piyasa işlemleri veya bilgileri mevcut olabilir. Bununla birlikte diğer varlıklar ve borçlar için bu tür işlemler veya bilgiler mevcut olmayabilir. Ancak gerçeğe uygun değer ölçümünün amacı her iki durumda da aynı olup, bu amaç mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesidir (diğer bir ifadeyle, varlığı elinde bulunduran veya borçlu konumda olan piyasa katılımcısının bakış açısıyla ölçüm tarihindeki çıkış fiyatıdır).

Gerçeğe uygun değer, fiyatın doğrudan gözlemlenebilir olmasına veya başka bir değerleme yöntemi kullanılarak tahmin edilmesine bakılmaksızın, mevcut piyasa koşullarında ölçüm tarihinde asıl (ya da en avantajlı) piyasada olağan bir işlemde bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır (başka bir ifadeyle çıkış fiyatıdır).

Değerleme Talep Formu

Değerlendirme formunu doldurun mülkünüzün değerlemesini en iyi şekilde yapalım.